Metu konkurss Marijas 2

  • Metu konkurss biroju ēkas jaunbūvei - „BIROJU ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, MARIJAS IELĀ 2” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REGALS NAMI” izsludina metu konkursu “Biroju ēkas jaunbūvei  ēkai Rīgā, Marijas ielā 2” Konkursa norises laiks – no 2019. gada 19.novembra līdz 2020.gada 10.februārim. Metu konkursa mērķis ir, izmantojot radošu sacensību, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem, iegūt iespējami labāko […]
  • Žūrijas komisijas vērtējums - METU KONKURSS PAR LABĀKO PRIEKŠLIKUMU BIROJU ĒKAS JAUNBŪVEI RĪGĀ, MARIJAS IELĀ 2 Konkursa mērķis un uzdevums. Konkursa rīkotājs. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs. Konkursa norise Konkursā iesniegto darbu vērtējums: Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ziņojums, Rīgas pilsētas Būvvaldes padomes konkursa darbu ziņojums, Iesniegto Metu atbilstība konkursa nolikumam un projektēšanas programmai, Žūrijas komisijas iesniegto Metu vērtējums, kritēriji, Darbs […]
  • Konkursa darbi - JO200 MMA100 MA969 MI201 ML111 MP009 MR100 SKATS WA000 XX001
  • Žūrijas komisijas ziņojums - 1. Metu konkurss “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2” – turpmāk tekstā Konkurss. Konkursa uzdevums un mērķis. Konkursa mērķis – iegūt iespējami labāko un ekonomiski pamatotāko ēkas apbūves ieceriRīgā, Marijas ielā 2, ar kvalitatīvāko pilsētbūvniecisko un arhitektonisko risinājumu Biroju ēkasjaunbūvei, ievērtējot konkursa Nolikumu un projektēšanas programmu. Konkursa uzdevums – ir apbūves iecere, kas atspoguļo […]
  • Konkurss veiksmīgi noslēdzies. - Konkurss ir veiksmīgi noslēdzies, izvērtēšanai iesniegti 10 darbi.Paldies dalībniekiem.
  • Vizuālais materiāls konkursam -