Metu konkurss “LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀ CENTRA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATTĪSTĪBA”

  • Metu konkurss “LATVIJAS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKĀ CENTRA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATTĪSTĪBA” - ID. NR. LU 2022/5 Konkurss ir atklāts un tiek organizēts divās kārtās. Konkursa mērķis iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici Konkursa objektam. Konkursa priekšmets ir būvniecības iecere, kas tiks balstīta uz Žūrijas komisijas ieskatā labāko teritorijas funkcionālo zonējumu un kompleksu “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības” telpisko vīziju, un Sporta mājas […]