Metu konkursa devīžu atšifrējums

“ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 64”

DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMS

Noslēdzies metu konkurss „Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64“

Metu konkursā tika iesniegti 13 darbi.

Metu konkursa žūrijas komisija strādāja sekojošajā sastāvā:

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Raivo Sabulis, konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” vades loceklis.

Žūrijas komisijas locekļi:

Andrejs Kārlis Feldmanis,  Konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” pārstāvis,

Agrita Maderniece, arhitekte, Rīgas pilsētas būvvaldes nozīmētā pārstāve, Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece,         

Dainis Bērziņš, arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis,

Juris Skalbergs, arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: Dace Kalvāne, arhitekte.

Žūrijas komisija nolēma piešķirt naudas balvas labākajiem pieciem darbiem sekojoši:
–             darbam ar devīzi `Gaismēnas` balvu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti EUR, 00 centi) apmērā par rūpīgi un detalizēti izstrādāto konkursa piedāvājumu,
–             darbam ar devīzi `ECHO` balvu 2000,00 EUR (divi tūkstoši EUR, 00 centi) apmērā,
–             darbiem ar devīzēm `AAA4`, `DZIZA2020` un `XIX919` balvu 2500,00 EUR (divi tūstoši pieci simti EUR, 00 centi) apmērā katram un uzaicināt turpināt darbu pie konkursa piedāvājuma.

Tā kā iesniegto darbu izpildījuma kvalitāte un detalizācijas pakāpe bija atšķirīga un bija vērojamas dažādas pieejas arhitektūras semantikā un projektēšanas programmas interpretācijā, kā arī respektējot Dzirnavu ielas apbūves struktūru un stilistiku, žūrijas komisija pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību ar žūrijas komisijas ieskatā labāko trīs piedāvājumu autoriem, uzaicinot pārskatīt un pilnveidot risinājumus, lai Metu iesniegtu atkārtoti nosacītā konkursa 2. kārtā, ievērtējot precizētās pasūtītāja prasības un žūrijas komisijas ieteikumus katram atlasītajam darbam. Metu piedāvājumi tika iesniegti 2021. gada 7. jūnijā.

Žūrijas komisija atkārtoti izvērtēja trīs iesniegtos piedāvājumus un nolēma piešķirt
1. godalgoto vietu un tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi darbam ar devīzi `XIX919`,
2. godalgotā vieta piešķirta darbam ar devīzi `AAA4`,
3. godalgotā vieta piešķirta darbam ar devīzi `DZIZA2020`.

Metu konkursa devīžu atvēršana notika 2021. gada 16. junijā Latvijas Arhitektu savienībā.

META DEVĪZEGODALGAAUTORS
XIX9191. VIETA un godalga 2500.00 EUR apmērāSIA “VINCENTS” (Reģ.nr.40003032169, adrese- Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010)
AAA42. VIETA un godalga 2500.00 EUR apmērāSIA „SESTAIS STILS“ (Reģ. Nr. 40003076375, adrese – Augļu iela 11a – 1, Rīga, LV-1002)
DZIZA20203. VIETA un godalga 2500.00 EUR apmērāSIA “ARHIS ARHITEKTI” (Reģ.nr.40003026957, adrese – Kr. Barona iela 31, Rīga, LV-1011)
ECHOVeicināšanas balva 2000.00 EUR apmērāSIA DR ARHITEKTI (Reģ. Nr. 40003828029, adrese – Perses iela 14 -5, Rīga, LV-1011)
GAISMĒNASVeicināšanas balva 1500.00 EUR apmērā par rūpīgu un detalizēti izstrādātu metuSIA „METRIC ARCHITECTURE“ (Reģ. Nr. 40103222648, adrese – Āru iela 4, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101

Dace Kalvāne, 
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre

Leave a Reply