Atklāts Metu konkurss

“Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pādomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu.

Konkursa objekts – jaunbūves Rīgā, Dzirnavu ielā 64, arhitektoniskie risinājumi un konkursa teritorijas ģenerālplāna koncepcija.

Konkursa Rīkotājs – SIA “Iela 3a”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://dzirnavu64.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvades un LAS nozīmētie pārstāvji.

Kopējais Konkursa balvu fonds: 11 000.00 EUR

Konkursa norise – 2020. gada 1.oktobris – 14. decembris

Leave a Reply