Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64

  • Metu konkursa devīžu atšifrējums - “ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 64” DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMS Noslēdzies metu konkurss „Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64“ Metu konkursā tika iesniegti 13 darbi. Metu konkursa žūrijas komisija strādāja sekojošajā sastāvā: Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Raivo Sabulis, konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” vades loceklis. Žūrijas komisijas locekļi: Andrejs Kārlis Feldmanis,  Konkursa Rīkotāja SIA “Iela 3a” pārstāvis, Agrita […]
  • Žūrijas komisijas ziņojums - „ĒKAS JAUNBŪVE RĪGĀ, DZIRNAVU IELĀ 64” ZIŅOJUMS RĪGA, 2021. GADA 17. MARTĀ 1. Metu konkurss “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64 “ turpmāk tekstā – Konkurss 1.1 Konkursa mērķis –  iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pārdomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem. 1.1 […]
  • Atklāts Metu konkurss - “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64” Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pādomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem. Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves […]