Atklāts Metu konkurss “Apbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”

Atklāts Metu konkurss

“Apbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”“Apbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89.

Konkursa priekšmets ir Brīvības ielas 87 un 89 teritorijas apbūves un laiekārtojuma perspektīvās apbūves iecere.

Konkursa Rīkotājs – SIA “KI ZEME”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājas lapās https://www.latarh.lv un https://brivibas87un89.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvaldes un LAS nozīmētie pārstāvji.

Kopējais Konkursa balvu fonds: 11 000.00 EUR

Konkursa norise – 2022. gada 15. augusts – 15. novembris