Žūrijas komisijas atzinums

TabFab konkursa rezultātā ir iegūti augstvērtīgi risinājumi, kurus detalizēti izstrādājot un realizējot Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” iegūs optimālu bijušās Tabakas fabrikas ēku kompleksa revitalizācijas priekšlikumu, kā arī arhitektoniski augstvērtīgu un ainaviski labiekārtotu teritorijas publisko ārtelpu.
Sīkāk:
ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS

Godalgoto darbu izstāde

Aicinām uz skiču konkursa par TabFab kvartāla nākotnes vīziju godalgoto darbu izstādi
Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā “Zirgu pasts”!

Pavisam nesen, 7. decembrī tika paziņots, ka starptautiskajā metu konkursā par TabFab radošā kvartāla (Miera ielā 58a) vīzijas izstrādi uzvarējis Latvijas arhitektu birojs „NRJA” jeb “No Rules Just Architecture”.

“Uzvarētāja piedāvātais risinājums ir drosmīgs, krāsains un oriģināls, ar potenciālu piesaistīt gan pilsētas iedzīvotājus, gan ārvalstu viesus. Šajā vīzijā žūrija saskatīja spēcīgu kompozīciju, arhitektu izpratni par pilsētvidi un meistarīgi apvienotas radošā kvartāla lietotāju vajadzības,” sacīja žūrijas priekšsēdētāja, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekle Kitija Gruškevica.

Kamēr ar konkursa uzvarētājiem notiek sarunu procedūra par būvprojekta izstrādi, aicinām ielūkoties par labākajiem atzītajos arhitektu darbos!

Izstāde teātra mājā “Zirgu pasts” Dzirnavu ielā 46 atvērta apmeklētājiem
darba dienās no 09.00 – 17.00, kā arī pirms teātra izrādēm
līdz 2019. gada 1. februārim.

Konkursu VNĪ organizēja sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Kultūras akadēmiju un Dānijas Kultūras institūtu.

Metu konkursā iesniegtos darbus vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir arhitekti no Latvijas un Dānijas – Jānis Dripe, Agrita Maderniece, Gvido Princis, Aigars Kušķis, Gatis Didrihsons, Stīns Enriko Andersens, Tanja Džordana, kā arī nākamo radošā kvartāla iemītnieku, Latvijas Kultūras akadēmijas, pārstāve Agnese Hermane. Žūrijas darbā piedalījās arī eksperts un DKI ģenerālsekretārs Maikls Mecs Merks, žūrijas atbildīgā sekretāre – arhitekte Dace Kalvāne. Žūrijas priekšsēdētāja – VNĪ valdes locekle Kitija Gruškevica.

Radošā kvartāla būvniecību un attīstību VNĪ plāno pabeigt līdz 2022. gada beigām. Projekta kopējais budžets ir 5,058 miljoni eiro, no tiem 4,980 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un Latvijas budžeta līdzekļi, bet 78 tūkstoši ir Dānijas Karalistes atbalsts, kas ietver arī kopējo balvu fondu.

Par Tabakas fabrikas kvartālu un tā vēsturi

„TabFab” kvartāls tiek veidots ar mērķi iedot jaunu elpu nozīmīgam pilsētas rajonam, kā arī radīt jaunu vietu radošajām industrijām – vietu, kur mācīties, strādāt, attīstīt un realizēt savas idejas. Kvartālā darbosies radošo industriju biznesa inkubators un darbnīcas, atradīsies īpaši pielāgotas telpas Latvijas Kultūras akadēmijas vajadzībām, kā arī jaunu mājvietu būs ieguvis Rīgas Kino muzejs un Latvijas Fotogrāfijas muzejs.

Jau tagad „TabFab” ir sevi pieteikusi kā nozīmīga radošo aktivitāšu norises vieta. Proti, kamēr Lāčplēša ielā 25 notiek būvdarbi, šobrīd topošajā „TabFab” kvartālu teritorijā pagaidu mājas ir radis jaunais Rīgas teātris.

Vecā Tabakas fabrika ir kaut kas vairāk nekā tikai vēl viena vieta, kura jāatjauno. Tā ir teritorija, kuras kopējā platība ir 7229 m2 un kopējā apbūves platība – 13 362 m2. Īstenojot „TabFab” radošā kvartāla metu konkursa uzvarētāja, arhitektu biroja „NRJA” ideju, tas kļūtu ne vien par radošu vidi Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem, muzejiem un radošo industriju biznesa inkubatoram, bet par magnētu, kas pievilinās Miera ielas iedzīvotājus un tūristus.

Kvartāla teritorijai (Miera iela 58/60) ir sena un bagāta vēsture. XX gs. sākumā te atradās Jāņa Janeļa desu fabrika, bet kopš 1912. gada – tabakas fabrika, kura bija nosaukta tās dibinātāja Samuela Maikapara vārdā „A.S. Maikapars”. Fabrikas īpašnieks vēlējās piebūvēt jaunu trīs stāvu ražošanas korpusu, to projektēja izcilais arhitekts un inženieris Pauls Mandelštams (1872–1941), vairāk nekā 70 Rīgas mūra ēku autors.

Latvijas pirmās republikas laikā šis bija viens no lielākajiem un tehniski vislabāk aprīkotajiem tabakas ražošanas uzņēmumiem, kas gada laikā saražoja vairāk nekā 2,5 miljonus dažādu marku papirosu. Uzņēmuma produkcija tika eksportēta uz Ameriku, Ķīnu, Indiju, Āfriku, Eiropu un Krieviju. 1940. gadā rūpnīca tika nacionalizēta un pārtapa par „Rīgas tabakas fabriku”.

1992. gadā uz tās bāzes tika dibināts Latvijas un Dānijas kopuzņēmums „Tabakas fabrika „House of Prince Riga””. Pēc vairākām nosaukuma un īpašnieku maiņām rūpnīca 2009. gadā tika slēgta. Pēc tam vairākus gadus kvartāls bijis dažādu radošu notikumu mājvieta. Līdz 2017. gadam daļa no vecākās ēkas tika restaurēta un kļuva par Jaunā Rīgas teātra pagaidu rezidenci laika posmam, kamēr notiek tā vēsturiskās ēkas atjaunošana.

Konkursa devīžu atvēršana

Metu konkursa
“ TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1, atklātā devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notiks
2018. gada 6. decembrī, plkst. 14:00 VAS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, Vaļņu ielā 28, Rīgā, 3.stāva zālē.

Lūdzu ierasties laicīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, telefons: +371 29480702

Izsludinām papildus novietnes apskati

Uzmanību!
Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

Metu konkursa
“TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1
teritorijas novietnes apskate notiks Miera ielā 58a, Rīgā,
2018. gada 8.oktobrī, plkst.12:00.

– Pieteikšanās novietnes apskatei notiek, sūtot elektroniskā pasta vēstuli ar apmeklētāja vārdu, uzvārdu uz adresi tabfab@metukonkurss.lv ne vēlāk kā līdz 2018. gada 4.oktobrim, plkst.17:00.
– Novietnes apskates ilgums ~2h.
– Dalība novietnes apskatē nav obligāta.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

Novietnes apskate

Uzmanību!
Novietnes apskate tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās!

Metu konkursa
“TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1
teritorijas novietnes apskate notiks Miera ielā 58a, Rīgā,
2018. gada 10. septembrī, plkst.13:00.

– Pieteikšanās novietnes apskatei notiek, sūtot elektroniskā pasta vēstuli ar apmeklētāja vārdu, uzvārdu uz adresi tabfab@metukonkurss.lv ne vēlāk kā līdz 2018. gada 6. septembrim, plkst.17:00.
– Novietnes apskates ilgums ~2h.
– Dalība novietnes apskatē nav obligāta.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

Metu konkurss “TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA”

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izsludina metu konkursu
“TabFab RADOŠĀ KVARTĀLA PILNĪGAS IZBŪVES ARHITEKTONISKĀ VĪZIJA” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1

Konkursa norises laiks – no 2018. gada 20. augusta līdz 26. novembrim.

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija”.

Metu konkursa projekta teritorija – atrodas Miera ielā 58a, Rīgā un ietver bijušās Tabakas fabrikas kvartāla teritoriju (kadastra Nr. 0100 005 0014) – teritorijas platība – 7229 m2, apbūves kopplatība – 13362 m2. Objekti un teritorija Miera ielā 58a, Rīgā ir valsts īpašumā.
Meta teritorija atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) kā arī Latvijas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) tiešā tuvumā, to aizsardzības jeb t.s. bufera zonā.
Metu konkursa izpētes teritorija – ietver pilsētas teritoriju ar pieguļošajām ielām, infrastruktūru un apbūvi.

Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kas attēlo kompleksu TabFab radošā kvartāla teritorijas labiekārtojumu un perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie TabFab kvartāla teritorijā ietilpstošā Radošo industriju biznesa inkubatora (turpmāk RIBI) risinājumi, radošā kvartāla ieejas mezgla risinājumi, prototipēšanas un citu darbnīcu risinājumi un teritorijas kopējā labiekārtojuma priekšlikumi. Tai skaitā priekšlikumi par atsevišķu ēku nojaukšanu vai pārbūvi. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Lai saņemtu pilnu Konkursa dokumentācijas komplektu, Ieinteresētajam Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas http://tabfab.metukonkurss.lv/
sadaļā Reģistrācija. Pēc reģistrācijas Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem automātiski tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Konkursa novietnes apskate – 2018. gada 10. septembrī, plkst.13:00.

Konkursa žūrija – starptautiski atzīti Dānijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti un eksperti; institūciju – Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Arhitektu Savienība, Latvijas kultūras akadēmija, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas Kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Konkursa rīkotāja VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, pārstāvji.

Kopējais balvu fonds – 50 000 EUR
• Pirmā vieta – 18 000 EUR
• Otrā vieta – 14 000 EUR
• Trešā vieta – 10 000 EUR
• Četras veicināšanas balvas – katra 2 000 EUR

Garlic

Tiramisu jelly-o dessert. Unerdwear.com tart bonbon icing. Jelly candy jelly-o cotton candy powder cheesecake marshmallow. Macaroon marzipan chupa chups danish jelly beans. Sugar plum jelly beans tart cookie cupcake cupcake muffin. Candy canes gummi bears apple pie sweet roll lemon drops topping. Pastry pudding pie donut bonbon soufflé chocolate cake soufflé. Caramels sugar plum wafer wafer icing lollipop. Tootsie roll topping unerdwear.com. Lollipop topping jujubes marzipan icing. Dragée macaroon dragée dessert topping powder gingerbread unerdwear.com. Candy carrot cake gummi bears powder tart sweet roll.

Garlic
Mehr lesen

Chocolate

Chocolates lots of it

Marzipan pie powder pie marzipan brownie chocolate bar dessert. Dragée gummies lemon drops marzipan lollipop carrot cake. Liquorice brownie lemon drops unerdwear.com macaroon bonbon oat cake caramels. Cake topping candy topping. Oat cake marzipan oat cake carrot cake jujubes chocolate bar. Chocolate dragée caramels lollipop. Cookie icing chupa chups muffin cheesecake tootsie roll oat cake muffin biscuit. Powder macaroon jelly beans unerdwear.com cotton candy toffee tootsie roll gummi bears bear claw. Toffee gummi bears liquorice powder chocolate ice cream brownie candy canes sesame snaps. Jelly beans caramels jelly-o bonbon biscuit tootsie roll. Lollipop gummies candy croissant. Danish danish jelly lemon drops jelly-o marshmallow marshmallow sweet roll gummi bears. Donut powder lemon drops tiramisu pudding. Marzipan fruitcake caramels candy canes sesame snaps carrot cake.

Mehr lesen

Pastries

pastry-82996

Gingerbread lemon drops sweet roll. Candy icing gummies chupa chups danish carrot cake oat cake donut oat cake. Jujubes chocolate bar wafer croissant unerdwear.com caramels soufflé wafer sweet. Gingerbread powder marzipan chocolate muffin jelly gingerbread. Danish gummies gummi bears donut gingerbread. Chupa chups tart wafer ice cream candy canes marzipan pie sweet. Tart ice cream croissant chocolate cake. Cotton candy ice cream macaroon tart marzipan. Soufflé carrot cake pastry. Jelly oat cake wafer jujubes sweet unerdwear.com croissant caramels unerdwear.com. Marzipan brownie chocolate. Biscuit sweet roll jelly-o liquorice gummies jelly beans.

Mehr lesen